גלריה

 
4 דודי שמש 170 ליטר4 דודי שמש 170 ליטר
בטיחות בעבודה בגובה - הדרכת עובדיםבטיחות בעבודה בגובה - הדרכת עובדים
דוד שמש - קומפלט 179 ל חזיתדוד שמש - קומפלט 179 ל חזית
דודי שמש - נוף מהגגותדודי שמש - נוף מהגגות
דודי שמש - קומפלט 170 ליטר מעמד מגולווןדודי שמש - קומפלט 170 ליטר מעמד מגולוון
הדרכת עובדיםהדרכת עובדים
החלפת קולטים במערכת סולרית קיימתהחלפת קולטים במערכת סולרית קיימת
התקנה בשדות יםהתקנה בשדות ים
התקנות לשמירת חזות הבנייןהתקנות לשמירת חזות הבניין
התקנת דודי שמש באופן מרוכזהתקנת דודי שמש באופן מרוכז
התקנת מערכות שמש במגרש אימונים מכבי נתניההתקנת מערכות שמש במגרש אימונים מכבי נתניה
התקנת מערכת סולרית חדשההתקנת מערכת סולרית חדשה
מערכת פרימיוםמערכת פרימיום
סידור צנרות של דודי שמש בבניןסידור צנרות של דודי שמש בבנין